Jednorazový dar

Nedopusťme, aby sloboda a spravodlivosť prehrali.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli podporiť Kampaň pre demokraciu jednorazovým darom. Váš dar nám pomôže pri realizácii kampane.

Kampaň pre demokraciu

Darovať

Finančná podpora prebieha cez darovací portál občianskeho združenia Mladí, mladi.sk.

Darovať kartou či cez PayPal

Zadajte sumu (€), ktorou chcete podporiť kampaň.

Darovať prevodom

Účet: Mladí, o.z.
IBAN: SK13 8330 0000 0023 0211 2111
SWIFT: FIOZSKBA (Fio banka, a.s.)
Poznámka: Kampaň pre demokraciu

(podporuje TB, SLSP, VÚB a ČSOB)